Rommelmarkt Moerkerke

 

ROMMELMARKT - Organisatie JOVAN

MOERKERKE SINT-RITA - Hoornstraat

8e editie

zondag 26 MEI 2024

!! VOLZET !! 

U kan zich op de reservelijst plaatsen via info@jovan.be

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op de openbare weg die gelden op 26 MEI 2024.

Iedereen dient zich neer te leggen bij de beslissingen van de inrichters, de bevoegde Ministeries en het Gemeentebestuur van Damme.

De verkoop van dranken, voedingsmiddelen, snoepgoed, dieren, wapens, auto’s & moto’s, bij de wet verboden artikelen en nieuwe produkten is verboden.

U schrijft in voor de rommelmarkt door onderstaand formulier in te vullen en:

  • over te schrijven op rekening BE06 7755 8483 2522 (BIC : GKCCBEBB) van JOVAN - Fort Zevenbergen 11 - 8200 Sint-Andries met vermelding “Moerkerke”.
  • te betalen in speciën op bovenvermeld adres of bij Mevr. Rita VAN LAECKE, Hoornstraat 65 te 8340 Moerkerke

 

Deelname in de onkosten bij betaling voor 26 MEI 2024 : slechts 1,50 EURO per lopende meter

Deelname in de onkosten bij betaling de dag zelf : 2,50 EURO per lopende meter.

OMSCHRIJVING VAN DE STANDPLAATSEN

De standen zijn 2 meter diep en bevinden zich op het trottoir en een gedeelte van de rijweg

De wagen kan op de standplaats blijven bij een reservatie van MINIMUM 6 METER

Bij annulatie na 10 MEI 2024 worden geen standgelden meer terugbetaald of overgezet.

Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 EURO administratiekosten aangerekend.

EEN BEVESTIGING van uw standplaats wordt u bezorgd per e-mail of per post vanaf 15 MEI 2024 al naargelang de wijze van inschrijving.

De infostand is opgesteld op zondag 26 MEI 2024 vanaf 6.00 uur ter hoogte van HUISNR 65 in de HOORNSTRAAT.

Er wordt rekening gehouden met de datum van betaling.

De standen dienen ontruimd te zijn tegen 19.00 uur. Bij het achterlaten van afval of niet verkochte goederen op de stand wordt een PV opgesteld wegens sluikstorten.

De inrichters hebben het recht om de ingeschreven deelnemer te aanvaarden of te weigeren.