Rommelmarkt Blijmare

Rommelmarkt Blijmare

SINT-ANDRIES – BRUGGE: Knotwilgenlaan, Eikenlaan, Rode Beukendreef, Meiboomlaan, Iepenlaan

ZONDAG 1 MEI 2022
vanaf 7 uur

GEZIEN ER WERKEN ZIJN IN DE WIJK, KUNNEN WIJ NU NOG GEEN ZEKERHEID GEVEN OF U DEZELFDE PLAATS ZAL HEBBEN ZOALS OP DE LAATSTE ROMMELMARKT IN BLIJMARE IN 2019

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op de openbare weg die gelden op 1 MEI 2022. Iedereen dient zich neer te leggen bij de beslissingen van de inrichters, de bevoegde Ministeries en het Stadsbestuur van Brugge.

De verkoop van NIEUWE PRODUCTEN, dranken, voedingsmiddelen, snoepgoed, dieren, wapens, tweedehandsauto’s en - moto’s en bij de wet verboden artikelen is verboden.

U schrijft in voor de 32 ste buitenrommelmarkt in Blijmare door onderstaand formulier in te vullen en het bedrag over te schrijven over op rekening BE06 7755 8483 2522 van Rommelmarkt Blijmare - 8200 Sint-Andries.

Meer info : Tel. 050 38 28 83 – GSM 0485 104 690 - email : info@jovan.be

Deelname in de onkosten : 3,00 €/lopende meter (= 1m. breed/2 m.diep)

Bij betaling na 20 april 2022 : 5,00 €/lopende meter

Bij annulatie na 20 april 2022 worden geen standgelden meer terugbetaald. Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 € annulatiekosten aangerekend.

Enkel bij betaling wordt uw stand gereserveerd. De inschrijvingen worden chronologisch behandeld volgens datum van betaling.

De bevestiging van de standplaats, samen met standnummer en situeringsplan, wordt verstuurd vanaf 20 april 2022. VROEGER KUNNEN WE NIETS DOORGEVEN. WE MOETEN DE STAND VAN DE WERKEN AFWACHTEN

De standen kunnen ingenomen worden vanaf 6.00 uur en dienen ontruimd te zijn tegen 19.00 uur.  Bij het achterlaten van afval of niet verkochte goederen op de stand wordt een PV opgesteld wegens sluikstorten.

De inrichters hebben het recht om de ingeschreven deelnemer te aanvaarden of te weigeren.