Rommelbeurs Zedelgem

Rommelbeurs Zedelgem

Organisatie JOVAN

Sporthal GROENE MEERSEN - Stadionlaan 48 - 8210 Zedelgem

zondag 14 APRIL 2024

!! VOLZET !! 

U kan zich op de reservelijst plaatsen via info@jovan.be

 

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op beurzen, markten en op privé-terrein die gelden op 14 APRIL 2024.

De standhuur voor een gewone rijstand bedraagt 4,50 EUR per lopende meter (= 1 m breed op ongeveer 2 meter diep).

De standhuur voor een hoekstand (= stand op einde van een rij !!!) of muurstand (minimum 4 lopende meter) bedraagt 5,00 EUR per lopende meter (= 1m. breed op ongeveer 2 m. diep)

TAFELS zijn te huur aan 3,00 EURO (afmetingen 1,00 m op 0,60 m). STOELEN zijn te huur aan 1,50 EURO. ELEKTRICITEITSAANSLUITING te bekomen aan 10 EURO enkel bij aanvraag muurstand. (verlengkabels niet inbegrepen, muziek mag niet storend zijn voor de omliggende standen, standhouder dient in orde te zijn met Sabam)

De inschrijvingen worden behandeld volgens de ontvangst van de betaling. Betaling op rekening BE06 7755 8483 2522 (BIC : GKCCBEBB) van JOVAN, Fort Zevenbergen 11 te 8200 Sint-Andries met vermelding “Zedelgem”.

De inrichters zijn gerechtigd over uw standplaats te beschikken indien de standplaats niet ingenomen is op 14 APRIL 2024 om 8u.

De inrichters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan de materialen, wat ook de oorzaken mogen zijn. De inrichters zijn tevens niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen wat de oorzaak ook mag zijn.

De goederen kunnen binnengebracht worden op zaterdag 13 APRIL 2024 van 18.00 tot 20.00 uur en zondag 14 APRIL 2024 van 7.00 tot 8.00 uur. De standplaats dient terug ontruimd te zijn tegen zondagavond 14 APRIL 2024 ten laatste om 19 uur. Er mag geen afval of niet verkochtegoederen achter gelaten worden in of buiten de zaal.

Wat mag men te koop aanbieden : alle tweedehandswaren, rommel, antiek, brokante, curiosa, allerhande verzamelingen. De verkoop van NIEUWE PRODUCTEN, VOEDINGSWAREN, DRANKEN en DIEREN is NIET TOEGELATEN !!! De inrichters hebben het recht de ingeschreven standhouder of vennootschap te weigeren indien de te koop aangeboden goederen niet in regel zijn met bovenvermelde opsomming. Iedere ingeschreven standhouder moet in orde zijn met de door de wet gestelde voorwaarden.

Er is ROOKVERBOD in de zaal !!!! - ER MAG NIET INGEPAKT WORDEN VOOR 17.00 UUR !!!!!!!

DEELNEMERSKENTEKENS worden uitgereikt bij het binnenbrengen van de goederen en moeten steeds gedragen worden. Op het inschrijvingsformulier het aantal gewenste kentekens vermelden. De kentekens moeten door de dragers zelf afgehaald worden. WAARBORG PER KENTEKEN : 2,50 EURO (wordt terugbetaald bij afgifte van het kenteken op zondag 14 APRIL 2024 tussen 17.00 en 17.30 u.)

Een BEVESTIGING van uw standplaats wordt u NIET TOEGESTUURD. U wordt enkel verwittigd als u GEEN STANDPLAATS wordt toegekend, anders is uw plaats gereserveerd na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het verschuldigde bedrag.

ANNULATIES : steeds 4 EURO administratiekosten. Na 29/03/2024 worden de standgelden niet meer terugbetaald of overgezet.

Meer inlichtingen : Tel. 050/382883 – GSM 0485/104690 – e-mail : info@jovan.be