Izegem voorjaar

ROMMELBEURS IZEGEM

Organisatie JOVAN

ZAAL ISO - Sint-Jorisstraat 62 – 8870 IZEGEM

ZONDAG 17 MAART 2024

vanaf 8:30 tot 17:00 uur

 

!! VOLZET !! 

U kan zich op de reservelijst plaatsen via info@jovan.be

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op beurzen, markten en op privé-terrein die gelden op 17 MAART 2024.

De standhuur voor een gewone rijstand bedraagt 4,50 EUR per lopende meter (= 1 m breed op 2 ongeveer meter diep).
De standhuur voor een hoek- of muurstand (minimum 4 lopende meter) bedraagt 5,00 EUR per lopende meter (= 1m. breed op ongeveer 2 m. diep).

TAFELS zijn te huur aan 3,00 EURO (afmetingen 1,00 m op 0,60 m). STOELEN zijn te huur aan 1,50 EURO.
ELEKTRICITEITSAANSLUITING te bekomen aan 10,00 EURO enkel bij reservatie van een muurstand. (verlengkabels niet inbegrepen, muziek mag
niet storend zijn voor de omliggende standen, standhouder dient in orde te zijn met Sabam)

De huurprijs dient VOORAF te worden betaald op rekening BE06 7755 8483 2522 (BIC : GKCCBEBB) van Org. JOVAN, Fort Zevenbergen 11 te 8200 Sint-Andries met vermelding “Beurs Izegem voorjaar”.

De inrichters zijn gerechtigd over uw standplaats te beschikken indien de standplaats niet ingenomen is op zondag 17 MAART 2024 om 8u.

De inrichters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan de materialen, wat ook de oorzaken mogen zijn. De inrichters zijn tevens niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen wat de oorzaak ook mag zijn.

De standhouders zijn verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan de vloer en/of wanden/muren op hun standplaats.

De goederen kunnen binnengebracht worden op zaterdag 16 MAART 2024 van 17.00 tot 19u en op zondag 17 MAART 2024 vanaf 7.00 tot 8u.

De standplaats dient terug ontruimd te zijn tegen zondagavond 17 MAART 2024 om 19 uur. Er mag geen afval of niet verkochte goederen achter gelaten worden in of buiten de zaal.

Wat mag men te koop aanbieden : alle tweedehandsgoederen, rommel, antiek, brokante, curiosa, allerhande verzamelingen. De verkoop van NIEUWE PRODUCTEN, VOEDINGSWAREN, DRANKEN en DIEREN is NIET TOEGELATEN !!! De inrichters hebben het recht de ingeschreven standhouder of vennootschap te weigeren indien de te koop aangeboden goederen niet in regel zijn met bovenvermelde opsomming. Iedere ingeschreven standhouder moet in orde zijn met de door de wet gestelde voorwaarden.

Er is ROOKVERBOD in de zaal !!!! --- ER MAG NIET INGEPAKT WORDEN VOOR 17.00 UUR !!!!!!!

DEELNEMERSKENTEKENS worden uitgereikt bij het binnenbrengen van de goederen en moeten steeds gedragen worden. Op het inschrijvingsformulier het aantal gewenste kentekens vermelden. De kentekens moeten door de dragers zelf afgehaald worden. WAARBORG PER KENTEKEN : 2,50 EURO (wordt terugbetaald bij mits afgifte van het kenteken op zondag 17 MAART 2024 tussen 17.00 en 17.30 u.)

Een BEVESTIGING van uw standplaats wordt u NIET TOEGESTUURD. U wordt enkel verwittigd als u GEEN STANDPLAATS wordt toegekend, anders is uw plaats gereserveerd na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het verschuldigde bedrag.

ANNULATIES : steeds 4 EURO administratiekosten. Na 01/03/2024 worden de standgelden niet meer terugbetaald of overgezet.

Meer inlichtingen : Tel. 050/38.28.83 - GSM 0485 104 690 - email : info@jovan.be

Zaal ISO is gemakkelijk te bereiken via de A17/E403 – afrit nr. 6 Rumbeke – via de Rijksweg N36 richting Izegem – 2de rotonde juist voorbij voetbalstadion Izegem : linksaf Burgemeester Vandenbogaerdelaan en pijlen ISO volgen. De toegang tot de zaal ISO wordt bewegwijzerd.

Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem