Rommelmarkt Varsenare - Jabbeke

22° ROMMELMARKT - Org. JOVAN

VARSENARE - JABBEKE

in de LINDENLAAN en de BEISBROEKDREEF

(zijstraat Gistelsteenweg ter hoogte van Taverne DE VELDDREEF)

ZONDAG 5 JULI 2020 vanaf 7 u.

 

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op de openbare weg die gelden op 5 JULI 2020. Iedereen dient zich neer te leggen bij de beslissingen van de inrichters, de bevoegde Ministeries en het Gemeentebestuur van Jabbeke.

De verkoop van dranken, voedingsmiddelen, snoepgoed, dieren, wapens, auto’s & moto’s, bij de wet verboden artikelen en nieuwe produkten is verboden.

 

U schrijft in voor de rommelmarkt door onderstaand formulier in te vullen en:

 • over te schrijven op rekening BE06 7755 8483 2522  (BIC : GKCCBEBB) van JOVAN - 8200 Sint-Andries met vermelding “Varsenare”.
 • te betalen in speciën op bovenvermeld adres of bij Taverne De Velddreef, Gistelsteenweg 171 te 8490 Varsenare

Deelname in de onkosten bij betaling voor 5 JULI 2020 : slechts 1,20 EURO per lopende meter

Deelname in de onkosten bij betaling de dag zelf : 2,00 EURO per lopende meter.

OMSCHRIJVING VAN DE STANDPLAATSEN
De standen zijn 2 meter diep en bevinden zich op het trottoir en een gedeelte van de rijweg
De wagen kan op de standplaats blijven bij een reservatie van MINIMUM 6 METER

 • Bij annulatie na 19 JUNI 2020 worden geen standgelden meer terugbetaald.
 • Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 EURO administratiekosten aangerekend.
 • Enkel bij betaling bent u zeker van uw standplaats.EEN BEVESTIGING van uw standplaats wordt u bezorgd per e-mail of per
  post vanaf 19 JUNI 2020 al naargelang de wijze van inschrijving.
 • De infostand is opgesteld op zondag 5 JULI 2020 vanaf 6.00 uur ter hoogte van Taverne De Velddreef (hoek Gistelsteenweg –
  Beisbroekdreef).
 • De inrichters hebben het recht om de ingeschreven deelnemer te aanvaarden of te weigeren.

Inschrijvingformulier: 

WAGEN KAN OP DE STANDPLAATS BLIJVEN BIJ RESERVATIE VAN MINIMUM 6 METER