Rommelmarkt Blijmare

Rommelmarkt Blijmare

SINT-ANDRIES – BRUGGE: Knotwilgenlaan, Eikenlaan, Rode Beukendreef, Meiboomlaan, Iepenlaan

ZONDAG 3 MEI 2020
vanaf 7 uur

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op de openbare weg die gelden op 3 MEI 2020.
Iedereen dient zich neer te leggen bij de beslissingen van de inrichters, de bevoegde Ministeries en het Stadsbestuur van Brugge.

 • De verkoop van NIEUWE PRODUCTEN, dranken, voedingsmiddelen, snoepgoed, dieren, wapens, tweedehandsauto’s en - moto’s en bij de wet verboden artikelen is verboden.
 • U schrijft in voor de 32ste buitenrommelmarkt in Blijmare door onderstaande strook op te sturen naar Rommelmarkt Blijmare, p/a Fort Zevenbergen 11 te 8200 Sint-Andries.
 • Meer info : Tel. 050 38 28 83 – GSM 0485 104 690 - email : info@jovan.be of u schrijft in via INTERNET http://www.jovan.be en :
  - over te schrijven op rekening BE06 7755 8483 2522 van Rommelmarkt Blijmare - 8200 Sint-Andries.
  - te betalen in speciën op bovenvermeld adres.
 • Deelname in de onkosten : 3,00 €/lopende meter (= 1m. breed/2 m.diep). Bij betaling na 17 april 2020: 5,00 €/lopende meter !!
 • Bij annulatie na 17 april 2020 worden geen standgelden meer terugbetaald. Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 € annulatiekosten aangerekend.
 • Enkel bij betaling wordt uw stand gereserveerd. De inschrijvingen worden chronologisch behandeld volgens datum van betaling.
 • De bevestiging van de standplaats, samen met standnummer en situeringsplan, wordt verstuurd vanaf 6 april 2020.
 • De standen kunnen ingenomen worden vanaf 6.00 uur en dienen ontruimd te zijn tegen 19.00 uur.
 • De inrichters hebben het recht om de ingeschreven deelnemer te aanvaarden of te weigeren.

OPGELET : LEES AANDACHTIG DE VERWIJZINGEN NAAR PARKEERSITES EN VERKEERSPLAN

OP ZONDAG 3 MEI 2020 rond de WIJK BLIJMARE te SINT-ANDRIES

!!! STANDHOUDERS : LEES AANDACHTIG DE BEVESTIGING DIE U WORDT TOEGESTUURD !!!

Inschrijvingformulier: 

Indien van toepassing, gelieve uw standnummer van vorig jaar te vermelden.