Rommelbeurs Oudenburg

Organisatie JOVAN

ROMMELBEURS OUDENBURG

SPORTHAL OUDENBURG

Bekestraat 16 – 8460 OUDENBURG (10 km van Oostende)

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019
vanaf 8:30 tot 17:00 uur

De beurs is volzet !!

Opgeven als reserve via info@jovan.be

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op beurzen, markten en op privé-terrein die gelden op 10 NOVEMBER 2019.

De standhuur voor een gewone rijstand bedraagt 4,50 EUR per lopende meter (= 1 m breed op 2 meter diep).
De standhuur voor een hoek- of muurstand (minimum 4 lopende meter) bedraagt 5,00 EUR per lopende meter (= 1m. breed op 2 m. diep)

TAFELS zijn te huur aan 2.50 EURO (afmetingen 1,20 m op 0,70 m). STOELEN zijn te huur aan 1,00 EURO. ELEKTRICITEITSAANSLUITING te bekomen aan 10 EURO. (verlengkabels niet inbegrepen, muziek mag niet storend zijn voor de omliggende standen, standhouder dient in orde te zijn met Sabam)

De inschrijvingen worden behandeld volgens de ontvangst van de betaling. Betaling op rekening BE06 7755 8483 2522 (BIC : GKCCBEBB) van JOVAN, Fort Zevenbergen 11 – 8200 Sint-Andries met vermelding “Oudenburg najaar”.

De inrichters zijn gerechtigd over uw standplaats te beschikken indien de standplaats niet ingenomen is op zondag 10 NOVEMBER 2019 om 8u.

De inrichters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan de materialen, wat ook de oorzaken mogen zijn. De inrichters zijn tevens niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen wat de oorzaak ook mag zijn.

De goederen kunnen ENKEL binnengebracht worden op ZONDAG 10 NOVEMBER 2019 van 6 tot 8 uur. De standplaats dient terug ontruimd te zijn tegen zondagavond 10 NOVEMBER 2019 om 19 uur. Er mag geen afval of niet verkochte goederen achter gelaten worden in of buiten de zaal.

Wat mag men te koop aanbieden : alle tweedehandsgoederen, rommel, antiek, brokante, curiosa, allerhande verzamelingen. De verkoop van NIEUWE PRODUCTEN, VOEDINGSWAREN, DRANKEN en DIEREN is NIET TOEGELATEN !!! De inrichters hebben het recht de ingeschreven standhouder of vennootschap te weigeren indien de te koop aangeboden goederen niet in regel zijn met bovenvermelde opsomming. Iedere ingeschreven standhouder moet in orde zijn met de door de wet gestelde voorwaarden.

Er is ROOKVERBOD in de zalen !!!! ----- ER MAG NIET INGEPAKT WORDEN VOOR 17.00 UUR !!!!!!!

DEELNEMERSKENTEKENS worden uitgereikt bij het binnenbrengen van de goederen en moeten steeds gedragen worden. Op het inschrijvingsformulier het aantal gewenste kentekens vermelden. De kentekens moeten door de dragers zelf afgehaald worden. WAARBORG PER KENTEKEN : 2,50 EURO (wordt terugbetaald bij afgifte van het kenteken op zondag 10 NOVEMBER 2019 tussen 17.00 en 17.30 u.)

Een BEVESTIGING van uw standplaats wordt u NIET TOEGESTUURD. U wordt enkel verwittigd als u GEEN STANDPLAATS wordt toegekend, anders is uw plaats gereserveerd na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het verschuldigde bedrag.

ANNULATIES : steeds 4 EURO administratiekosten. Na 25/10/2019 worden de standgelden niet meer terugbetaald.

Meer inlichtingen : Tel. 050/382883 – GSM 0485/104690 – e-mail : info@jovan.be.

De sporthal van Oudenburg is gelegen in het centrum van Oudenburg. Oudenburg ligt op 10 km van Oostende en is te bereiken via de A10 ofwel via de baan Brugge – Gistel. De invalswegen naar de sporthal worden bewegwijzerd.