Oude Kazerne Zedelgem

Organisatie JOVAN

ROMMELBEURS ZEDELGEM

Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten

OUDE KAZERNE ZEDELGEM

Diksmuidse Heirweg 6 - 8210 ZEDELGEM (8 km van Brugge)

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019
vanaf 8:30 tot 17:00 uur

De beurs is volzet !!

Opgeven als reserve via info@jovan.be

!!! Dit is de ENIGE BEURS in de VERWARMDE ZAAL van de OUDE KAZERNE.

De andere vermelde data van de andere inrichter zijn GEANNULEERD !!!

 • Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op beurzen, markten en op privé-terrein die gelden op 17 NOVEMBER 2019.
 • De standhuur voor een gewone rijstand bedraagt 4,50 EUR per lopende meter (= 1 m breed op 2 meter diep).
 • De standhuur voor een hoek- of muurstand (minimum 4 lopende meter) bedraagt 5,00 EUR per lopende meter (= 1m. breed op 2 m. diep)
 • TAFELS te huur : 2,50 EURO (afmetingen 1,00 m op 0,60 m). STOELEN te huur : 1,00 EURO. ELEKTRICITEITSAANSLUITING te bekomen aan 10 EURO (verlengkabels niet inbegrepen, muziek mag niet storend zijn voor de omliggende standen, standhouder dient in orde te zijn met Sabam).
 • De inschrijvingen worden behandeld volgens de ontvangst van de betaling. Betaling op rekening BE06 7755 8483 2522 (BIC : GKCCBEBB) van JOVAN, Fort Zevenbergen 11 te 8200 Sint-Andries met vermelding “Zedelgem-Kazerne”.
 • De inrichters zijn gerechtigd over uw standplaats te beschikken indien de standplaats niet ingenomen is op 17 NOVEMBER 2019 om 8u.
 • De inrichters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan de materialen, wat ook de oorzaken mogen zijn. De inrichters zijn tevens niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen wat de oorzaak ook mag zijn.
 • Het materiaal kan binnengebracht worden op zaterdag 16 NOVEMBER 2019 van 18 tot 20u en op zondag 17 NOVEMBER 2019 van 7 tot 8 uur. Iedereen wordt verzocht zijn afval mee te nemen en niet achter te laten in de zaal of op de parking.
 • Wat mag men te koop aanbieden : alle tweedehandsgoederen, rommel, antiek, brokante, curiosa, allerhande verzamelingen. De verkoop van 
 • NIEUWE PRODUCTEN, VOEDINGSWAREN, DRANKEN en DIEREN is NIET TOEGELATEN !!!
 • De inrichters hebben het recht de ingeschreven standhouder of vennootschap te weigeren indien de te koop aangeboden goederen niet in regel zijn met bovenvermelde opsomming.
 • Iedere ingeschreven standhouder moet in orde zijn met de door de wet gestelde voorwaarden.
 • Er is ROOKVERBOD in de zalen !!!! ------ ER MAG NIET INGEPAKT WORDEN VOOR 17.00 UUR !!!!!!!
 • DEELNEMERSKENTEKENS worden uitgereikt bij het binnenbrengen van de goederen en moeten steeds gedragen worden. Op het inschrijvingsformulier het aantal gewenste kentekens vermelden. De kentekens moeten door de dragers zelf afgehaald worden. WAARBORG PER KENTEKEN : 2,50 EURO (wordt terugbetaald bij afgifte van het kenteken op zondag 17 NOVEMBER 2019 tussen 17.00 en 17.30 u.)
 • Een BEVESTIGING van uw standplaats wordt u NIET TOEGESTUURD. U wordt enkel verwittigd als u GEEN STANDPLAATS wordt toegekend, anders is uw plaats gereserveerd na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het verschuldigde bedrag.
 • ANNULATIES : steeds 4 EURO administratiekosten. Na 01/11/2019 worden de standgelden niet meer terugbetaald.
 • Meer inlichtingen : Tel. 050/382883 – GSM 0485/104690 – e-mail : info@jovan.be

De oude kazerne te Zedelgem is gelegen even buiten het centrum van Zedelgem. Aan de kerk inslaan en de borden “Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten” volgen. Zedelgem ligt op 8 km van Brugge en is te bereiken via de A17 Brugge-Kortrijk (afrit 11) ofwel via de N32 Brugge - Torhout. De invalswegen naar de zaal worden bewegwijzerd.