Gistel

Organisatie JOVAN

ROMMELBEURS GISTEL

Zaal ZOMERLOOS

Sportstraat 1 - GISTEL

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017
vanaf 8:30 tot 17:00 uur

!!DE BEURS IS VOLZET !! Mail naar info@jovan.be voor een plaats op de wachtlijst.

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op beurzen, markten en op privé-terrein die gelden op WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017.

De standhuur voor een gewone rijstand bedraagt 4,50 EUR per lopende meter (= 1 m breed op 2 meter diep).
De standhuur voor een hoek- of muurstand (minimum 4 lopende meter) bedraagt 5,00 EUR per lopende meter (= 1m. breed op 2 m. diep)

TAFELS zijn te huur aan 2,50 EURO (afmetingen 1,40 m op 0,80 m). STOELEN zijn te huur aan 1,00 EURO. ELEKTRICITEITSAANSLUITING te bekomen aan 10 EURO enkel bij reservatie van een muurstand. (verlengkabels niet inbegrepen, muziek mag niet storend zijn voor de omliggende standen, de standhouder dient in orde te zijn met Sabam)

De huurprijs dient VOORAF te worden betaald op rekening BE06 7755 8483 2522 (BIC : GKCCBEBB) van Org. JOVAN, Fort Zevenbergen 11 te 8200 Sint-Andries met vermelding “Beurs Gistel”.

De inrichters zijn gerechtigd over uw standplaats te beschikken indien de standplaats niet ingenomen is op WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 om 8.30 u.

De inrichters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan de materialen, wat ook de oorzaken mogen zijn. De inrichters zijn tevens niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen wat de oorzaak ook mag zijn.

De goederen kunnen ENKEL binnengebracht worden op WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 van 6 tot 8.30 uur. De standplaats dient terug ontruimd te zijn tegen woensdagavond 1 NOVEMBER 2017 om 20 uur. Er mag geen afval of niet verkochte goederen achter gelaten worden in of buiten de zaal.

Wat mag men te koop aanbieden : alle tweedehandsgoederen, rommel, antiek, brokante, curiosa, allerhande verzamelingen. De verkoop van NIEUWE PRODUCTEN, VOEDINGSWAREN, DRANKEN en DIEREN is NIET TOEGELATEN !!! De inrichters hebben het recht de ingeschreven standhouder of vennootschap te weigeren indien de te koop aangeboden goederen niet in regel zijn met bovenvermelde opsomming. Iedere ingeschreven standhouder moet in orde zijn met de door de wet gestelde voorwaarden.

Er is ROOKVERBOD in de zaal !!!! --- DE STAND MAG NIET OPGERUIMD WORDEN VOOR 17.00 UUR !!!!!!!

DEELNEMERSKENTEKENS worden uitgereikt bij het binnenbrengen van de goederen en moeten steeds gedragen worden. Op het inschrijvingsformulier het aantal gewenste kentekens vermelden. De kentekens moeten door de dragers zelf afgehaald worden. WAARBORG PER KENTEKEN : 2,50 EURO (wordt terugbetaald mits afgifte van het kenteken op WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 tussen 17.00 en 17.30 u.)

Een BEVESTIGING van uw standplaats wordt u NIET TOEGESTUURD. U wordt enkel verwittigd als u GEEN STANDPLAATS wordt toegekend, anders is uw plaats gereserveerd na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het verschuldigde bedrag.

ANNULATIES : steeds 4 EURO administratiekosten. Na 18/10/2017 worden de standgelden niet meer terugbetaald.

Meer inlichtingen : Tel. 050/38.28.83 - GSM 0485 104 690 - email : info@jovan.be

!!DE BEURS IS VOLZET !! Mail naar info@jovan.be voor een plaats op de wachtlijst.

De Evenementenhal Zomerloos te Gistel is gelegen naast de sporthal, zwembad en voetbalvelden. De invalswegen naar de evenementenhal worden bewegwijzerd.

Evenementenhal ZOMERLOOS - Sportstraat 1 8470 Gistel